Sídlo firmy Ostrava

Základní podmínkou pro zapsání jakékoli společnosti do obchodního rejstříku je především sídlo společnosti. Jestliže majitel firmy sídlo své společnosti často mění z důvodu stěhování provozoven nebo kanceláří, musí opakovaně podstupovat byrokratické kroky vedoucí ke změně sídla firmy v obchodním rejstříku. Navíc firmu, která často mění nejenom své provozovny, ale i své registrované sídlo, postupně její klienti přestanou vyhledávat, obchodní partneři ztratí jejího majitele ze zřetele a společnost potom neprosperuje tak, jak by mohla v případě, že by její sídlo bylo stálé.

Této situaci lze snadno předejít tak, že si podnikatel zřídí sídlo firmy na virtuální adrese a nechá ho trvale zapsané v obchodním rejstříku bez ohledu na to, zda své provozovny přemísťuje nebo zda často cestuje.

Například sídlo firmy Ostrava umístěné v severomoravské metropoli zlepší image především těch podnikatelů, jejichž partneři nebo klienti jsou ze severomoravského regionu.

Služba poskytnutí sídla firmy Ostrava zahrnuje označení nemovitosti v Ostravě názvem a identifikačním číslem klienta, poštovní schránku na budově, příjem a úschovu doručené pošty a informování klienta o doručené poště e-mailem.

Kontaktujte nás: [email protected]